» » SỬ DỤNG VAN ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHIỆP LÀ XU THẾ TẤT YẾU

SỬ DỤNG VAN ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHIỆP LÀ XU THẾ TẤT YẾU

Tự động hóa hiện đang là một xu thế bao trùm và tác động trực tiếp lên hầu hết các ngành nghề trên toàn thế giới. Công nghệ thế giới đang đạt đến một bước tiến vượt bậc và mãnh mẽ với công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI, máy học và các công nghệ khác với tự động hóa quy trình bằng robot sẽ có khả năng định hình lại môi trường kinh doanh. Áp lực cạnh tranh gay gắt từ thị trường trong việc tăng năng suất, giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm thì tự động hóa ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp đường ống không nằm ngoài xu thế đó. Việc sử dụng Van điều khiển trong hệ thống đường ống công nghiệp là xu thế tất yếu hiện nay.